Łapy

Gmina Łapy położona jest w obrębie trzech mezoregionów: Wysoczyzny Wysokomazowieckiej, Doliny Górnej Narwi oraz Wysoczyzny Białostockiej.
Przez obszar gminy przebiegają ważne trasy komunikacyjne: linia kolejowa Warszawa – Białystok-Kuźnica Białostocka – Grodno oraz drogi noclegi Warszawa – Białystok i Rzeszów – Lublin – Białystok. Czytaj dalej Łapy