Rybnik

Prastara osada piastowska a tradycjach sięgających XII w. Zamek książęcy powstał tu w XIII w. Od drugiej potowy XV w. do 1788 r. miasto było stolicą Księstwa Rybnicko-Karniowskiego. U progu współczesności rozwijać zaczęło się hutnictwo, a potem górnictwo. Czytaj dalej Rybnik