Spacer po Cedyni

We wschodniej części Cedyni zachowały się pozostałości klasztoru Cysterek z XIII w. wraz z zabudowaniami folwarcznymi. Wzdłuż Doliny Dolnej Odry na obszarze ponad 30 tys. ha rozciąga się Cedyński Park Krajobrazowy. Park utworzono w 1993 r. w celu ochrony pięknego krajobrazu pasma moren czołowych i unikalnej przyrody nadodrzańskich lasów. Czytaj dalej Spacer po Cedyni